TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Dokonalé síťové propojení strojů a strojních celků a dosažení úplné transparentnosti celého životního cyklu výrobků jsou nanejvýš důležitými úkoly nadcházející éry v průmyslu.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Technology Days 2019
2019-06-17 - 2019-06-20
Místo: Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-25
Místo: Brno

Rozšířená řada poměrových pyrometrů Endurance

Společnost Fluke Process Instruments doplnila svou řadu pyrometrů Endurance o čtyři nové jednopásmové a dvoupásmové pyrometry. Pyrometry této řady tedy nyní lze měřit teploty od 50 do 3 200 °C. Výrobce také zvětšil maximální optické rozlišení z 150:1 na 300:1, a tak umožnil měření ještě menších objektů z ještě větší dálky. Nové poměrové pyrometry určené pro náročné měřicí úlohy měří už od 250 °C. Snímače mají galvanicky izolované vstupy a výstupy a kryt z korozivzdorné oceli zaručuje krytí IP65.

Instalací pyrometrů Endurance je možné snížit náklady na údržbu díky jejich spolehlivosti. Jednotky jsou vybaveny robustními galvanicky izolovanými vstupy a výstupy, jsou v pouzdru z nerezové oceli, mají odolnost IP65 a odolají teplotě okolí do 65 °C nebo až do 315 °C při použití chladicího příslušenství. Signalizace zašpiněné vstupní čočky objektivu odstraní potřebu jejího pravidelného čištění.

Pyrometry Endurance jsou mimořádně všestranné a snadno se instalují. Jejich široký teplotní rozsah pokryje celý výrobní proces. Pyrometry mají průmyslová rozhraní (Ethernet, Profinet a RS-485), napájeny mohou být systémem Power over Ethernet (PoE). Intuitivní ovládací panel usnadňuje uživatelské nastavení. Programové vybavení pro nastavování a monitorování zjednodušuje konfiguraci a nasazení, vestavěný webový server umožňuje archivaci naměřených dat pro jejich sledování a řešení případných problémů.

1. Pyrometry Endurance jsou flexibilní

Poměrové pyrometry Endurance mají nový velký měřicí rozsah od 250 °C do 3200 °C, který pokrývá většinu průmyslových vysokoteplotních aplikací. Poměrový režim umožňuje měření v obtížných podmínkách, kdy je měřený objekt malý nebo tvarově proměnný anebo když není stabilně v zorném poli pyrometru. V tomto režimu je také možné přesně měřit v případě až 95 % obstrukce zorného pole mechanickými překážkami nebo prachovými částicemi.

 

Model

1R

2R

1M

2M

3M

Rozsah

550 až 3200°C

250 až 1200°C

400 až 3000°C

250 až 2250°C

50 až 1800°C

Režim

Poměr./Absolut.

Poměrový

Absolutní

Absolutní

Absolutní

Optika

150/100 : 1

75 : 1

300/160 : 1

300/160 : 1

300/100 : 1

Spektrum

1,0 µm

1,6 µm

1,0 µm

1,6 µm

2,4 µm

Odezva

10 ms

20 ms

2 ms

2 ms

20 ms

 

Tab. 1: Modelová řada pyrometrů Endurance

Jejich zařazení do libovolného systémového uspořádání umožňuje široká nabídka výstupů a komunikačních rozhraní. Standardní analogový výstup 0/4 – 20 mA je opticky oddělený a má přesnost v 16 bitovém rozlišení. K dispozici je také signalizační kontakt vestavěného relé. Základním rozhraním je protokol RS-485 s plně duplexní komunikací, který umožňuje vytvoření sítě pyrometrů. Dále jsou k dispozic rozhraní Ethernet a Profinet.

Napájení pyrometrů Endurance je běžným průmyslovým zdrojem stejnosměrného napětí od 18 do 42 V nebo prostřednictvím moderní technologie PoE (Power over Ethernet), která umožní napájení a přenos dat po jednom kabelu.

Jednoduchá a pohodlná instalace pyrometru je zajištěna centrální maticí při využití dodávaných pevných nebo nastavitelných držáků nebo vlastních konstrukcí.

2. Pyrometry Endurance jsou odolné

Aby mohly být pyrometry Endurance použity pro měření v nejtvrdších průmyslových podmínkách, jsou vestavěny do pouzdra z nerezové oceli. Jejich odolnost je deklarována stupněm krytí IP65. V základním provedení vydrží pracovat do teploty okolí 65 °C.

Pro vyšší okolní teploty se nabízí provedení s chladicím pláštěm. Pokud v tomto provedení použijeme ke chlazení vzduch, zvýší se pracovní teplota na 120 °C, při chlazení vodou může být pracovní teplota okolí až 175 °C. Pro další zvýšení odolnosti je možné pyrometry Endurance instalovat do osvědčených termopláštů, které jsou vyrobeny jako dvouplášťové odlitky z odolné hliníkové slitiny. V této konfiguraci je teplotní odolnost pyrometrů až 315 °C a navíc se dále zvýší i jejich mechanická odolnost. Nezbytnou součástí výbavy pyrometrů Endurance jsou také kabely s vysokoteplotní odolností.

V prašném prostředí je použití pyrometrů usnadněno instalací ofukovacího límce optiky, aby nebyla nutná periodická ruční údržba. Ofukovací systém je také samozřejmou součástí vysokoteplotního termopláště. Pyrometry Endurance jsou také vybaveny signalizací zašpiněné přední čočky objektivu, což dále snižuje nutnost pravidelné údržby.

Pro specifické podmínky použití je k pyrometrům Endurance dostupné rozsáhlé instalační příslušenství, jako jsou příruby, uzávěry a ochranné trubice. 

3. Pyrometry Endurance jsou snadno nastavitelné

Použití průmyslových systémových pyrometrů je mnohdy limitováno možností jejich zaměření kvůli nedostupnosti instalačního místa nebo z důvodů bezpečnosti obsluhy. Zlepšení instalačních možností přináší nové zaměřovací vybavení, které umožňuje, aby byly pyrometry nastaveny na měřený cíl snadno a bezpečně.

Základní zaměřování je u pyrometrů Endurance stejné, jako u předchozích modelů. Mají průhledový hledáček se zaměřovacím křížem, který ohraničuje měřenou oblast.

Laserové zaměřování vestavěný bodovým laserem umožňuje vnější kontrolu správného zaměření. Toto zaměření se uplatní zejména tam, kde může dojít v průběhu času ke vzájemnému posunu měřené plochy a optické osy pyrometru a je nutné zaměření průběžně kontrolovat bez přímého přístupu k pyrometru. Laserová stopa ukazuje průmět optické osy na měřeném povrchu.

Světelné zaměřování využívá vestavěnou výkonnou světelnou diodu, která osvětluje měřenou plochu přes objektiv pyrometru. Využití tohoto zaměřování je obdobné jako u laserového. Jeho výhodou je, že je díky zelené barvě světla viditelné i na površích, kde laserová stopa barevně zaniká, zejména na horkých kovech. Navíc světelné zaměřování zobrazuje na měřeném povrchu stopu, která odpovídá průmětu optické charakteristiky pyrometru v použité  měřicí vzdálenosti.

Video zaměřování prostřednictvím vestavěné kamery umožňuje vzdálené monitorování nastavení pyrometrů Endurance. Navíc je možné sledovat výrobní proces a předejít tak případným haváriím. Zaměřování může využívat programovou aplikaci Endurance nebo video přehrávač VLC na lokálním počítači nebo může být obraz přenášený sítí Ethernet. Rozlišení obrazu závisí do jisté míry na přenosových vlastnostech sítě. V případě využití aplikace Endurance nebo při síťovém přenosu je v obrazu kamery viditelný i zaměřovací kříž.

Pro nastavení pracovních parametrů pyrometrů Endurance slouží ovládací panel, který je chráněný ochranným skleněným krytem. Segmentový displej panelu zobrazuje měřenou teplotu a mezní stavy. Grafický displej slouží pro zobrazování měřicích parametrů, jako je režim měření, vnitřní teplota pyrometru, nastavená emisivita nebo strmost a procento pokrytí při dvoupásmovém měření. Zelené podbarvení displeje signalizuje normální režim, červené podbarvení varuje před zvýšenou pracovní teplotou pyrometru. Fóliová tlačítka umožňují nastavení všech parametrů pyrometru. Pro zpracování měřicího signálu lze nastavit průměrování, přidržení minima a maxima, teplotu signalizace a pásmo hystereze. 

4. Pyrometry Endurance jsou variabilní

Nové pyrometry Endurance nahrazují dosavadní modely poměrových pyrometrů Raytek a Ircon. Proto byla vyřešena jejich plná zpětná kompatibilita k modelům Marathon MR a Modline 5.

V případě náhrady pyrometru Marathon MR je možné použít veškeré mechanické příslušenství, jako jsou montážní prvky, termoplášť, ofukovací límec a jiné a navíc lze použít stejný propojovací kabel. Je tedy původní pyrometr Marathon MR možné přímo nahradit novým přístrojem Endurance.Při náhradě pyrometru Modline 5 je kvůli větší tvarové odlišnosti nutné použít navržené adaptéry, které umožní vestavět pyrometr Endurance do stávajících termoplášťů. Kabelové propojení však může zůstat jako v předchozím případě stejné.

5. Pyrometry Endurance mají široké využití

Díky svým vlastnostem, jako je flexibilita nasazení, odolnost vůči okolnímu prostředí, snadnost nastavení a provozování a variabilita při nahrazování starších přístrojů, jsou nové poměrové pyrometry Endurance široce použitelné v celé řadě průmyslových odvětví. Jmenujme alespoň ta nejčastější využití v hutním a zpracovatelském průmyslu kovů: při výrobě oceli, ve slévárnách, v kovárnách, ve válcovnách, při indukčním ohřevu a při tepelném zpracování kovů.

LITERATURA

[1] Firemní literatura Fluke Process Instruments, 2017.

Libor KELLER, TSI System s.r.o., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, info@tsisystem.cz

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...