TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Dokonalé síťové propojení strojů a strojních celků a dosažení úplné transparentnosti celého životního cyklu výrobků jsou nanejvýš důležitými úkoly nadcházející éry v průmyslu.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Technology Days 2019
2019-06-17 - 2019-06-20
Místo: Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-25
Místo: Brno

Hutnický závod nahradil hlavní ložiska konvertoru speciálními dělenými soudečkovými ložisky od NSK

Společnost NSK úspěšně nahradila v jednom evropském hutnickém závodě vyrábějícím korozivzdornou ocel celistvá soudečková ložiska čepu konvertoru speciálními dělenými ložisky. Tento náročný servisní úkon, vyžadující maximální přesnost a pečlivost, se podařilo dokončit za pouhé tři dny.

Pokud jde o pohyblivé komponenty v hutnickém průmyslu, uživatelé od jejich ložisek očekávají maximální trvanlivost i v náročných podmínkách. To platí i pro jednoho evropského výrobce korozivzdorné oceli, jehož integrovaný závod má kapacitu přibližně 500 000 tun surového materiálu ročně. Integrovaný závod zahrnuje procesy primární a sekundární metalurgie, kontinuální lití a válcování za tepla nebo za studena. Závod dodává korozivzdornou ocel pro automobilový průmysl, výrobce domácích spotřebičů a pro stavebnictví.

Rozsáhlé znalosti o výrobě

Konvertory se používají k odstranění nadbytečného uhlíku ze surového železa (zkujňování) a přisazení legur. Když bylo třeba v rámci plánované údržby v jednom z konvertorů vyměnit ložisko, společnost NSK se odhodlala vyzkoušet nové řešení – s ohledem na to, že hutnictví je pro NSK jedním z hlavních cílových oborů průmyslu.

Společnost NSK nejen vyvíjí pro speciální ložiska určená pro metalurgii, ale také tam, kde je to výhodné, používá při jejich výrobě speciální materiály. To zaručuje extrémní odolnost uložení pohonů klíčových zařízení, jako jsou konvertory, zařízení pro kontinuální odlévání nebo válcovací tratě, která musí pracovat ve velmi obtížných podmínkách. 

Výměna ložiska naplánovaná do posledního detailu

Jak požadoval zákazník, společnost NSK vyrobila jako náhradu za klasické celistvé soudečkové ložisko, které bylo pro otočný čep konvertoru používáno dříve, speciální dělené ložisko (obr. 2).

Mezi jinými vlastnostmi nutnými pro přizpůsobení specifickým prostorovým omezením vyplývajícím z konstrukce konvertoru je také zmenšení vnějšího průměru ložiska na 1 000 mm. 

To usnadňuje montáž i demontáž ložiska bez nutnosti demontáže rozměrné převodovky pohonu naklápění konvertoru a rozřezávání ložiska na díly. Tím se šetří čas i náklady.

Společnost NSK naplánovala postup výměny s velkou pečlivostí, aby zkrátila dobu odstávky konvertoru na minimum. Pro demontáž ložiska stačilo jen pozvednout pohon naklápění konvertoru. Po demontáži se zjistilo, že ložisko vykazuje značné opotřebení soudečků, oběžných drah i klece.

Odborníkům NSK za podpory vedení závodu zákazníka trvala instalace nového ložiska, včetně otestování, proměření a proškolení obsluhy, pouhé tři dny. Během celého procesu dbala společnost NSK velmi přísně na kontrolu kvality s ohledem na přesnost i na čistotu prostředí, v němž montáž probíhala. Bezprostřední prostor montáže byl uzavřen plastovou fólií, aby bylo ložisko při montáži chráněno před všemi nečistotami, které mohou vznikat při servisních pracích během plánované údržby zařízení.

Jak bylo doloženo měřením před zkušebním provozem konvertoru i po něm, naměřené hodnoty všech sledovaných parametrů byly v zadaných tolerančních mezích, včetně vůle v ložisku. Protože konvertor mohl být uveden do provozu přesně podle plánu, byli pracovníci závodu odpovědní za projekt údržby se společností NSK velmi spokojeni.

Výhody dělených ložisek

Speciální dělená soudečková ložiska NSK mají vzhledem k použití odolného materiálu a vnitřní konstrukci přizpůsobené pro velmi těžký provoz velkou trvanlivost. Ovšem když přijde čas ložisko vyměnit, je celý postup mnohem jednodušší než u celistvých ložisek. Obě sekce ložiska mohou postupně snadno demontovány: vnitřní kroužek, vnější kroužek i klec, a to bez pracného rozřezávání ložiska na části. To umožní zkrátit dobu odstávky konvertoru o přibližně 35 %, takže doba návratnosti investice je velmi krátká.

Více o NSK naleznete na www.nskeurope.cz.

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...