TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Mnoho lidí aktivně činných na průmyslovém trhu často dává rovnítko ve vztahu Průmysl 4.0 a digitalizace. Pokud bychom se zde pustili do hlubší polemiky, zjistili bychom, že tak jednoduché to úplně...

TOP Produkt

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Údržba 2019
2019-10-23 - 2019-10-24
Místo: Konferenční centrum AV ČR, zámek Liblice
Konference kvality 2019
2019-10-31
Místo: Grandior Hotel Prague
SCADA SECURITY 2019
2019-11-04 - 2019-11-05
Místo: Hotel DAP, Praha

CSA Group nabízí odborné vedení pro ATEX

CSA Group nabízí odborné vedení pro nové směrnice ATEX

    CSA Group, přední světový poskytovatel testovacích a certifikačních služeb a majitel certifikační služby Sira, oznámený orgán pro směrnici ATEX ve Velké Británii, poskytuje výrobcům cenné poznatky a zkušenosti s novými požadavky směrnice ATEX, jejichž platnost je naplánována na duben 2016.

    "Nová směrnice vyvolala neklid a obavy u výrobců zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu," řekl Ian Rippin, výkonný ředitel CSA Group pro Velkou Británii. "Společnost CSA Group má desítky let zkušeností v odvětví testování a certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a je přední testovací laboratoří třetích stran pro směrnice ATEX a IECEx ve Velké Británii. Sdílíme tyto znalosti a zkušenosti, abychom pomohli výrobcům pochopit nové požadavky EU."

CSA Group nabízí odpovědi na pět nejčastěji kladených otázek týkajících se nové směrnice:

1. Kdy budeme muset použít novou směrnici? Ačkoli směrnice 2014/34/EU již byla zveřejněna, stane se "účinnou" až od 20. dubna 2016.  

    Co pro oznámené orgány znamená, že nejsme schopni vydávat certifikáty o shodě s touto novou směrnicí před 20. dubnem 2016? Co pro výrobce znamená, že není dovoleno vydávat prohlášení o shodě se směrnicí 2014/34/EU před 20. dubnem 2016? Podle posledních informací z Evropské komise však mohou výrobci vydávat prohlášení o shodě pro kvalifikaci produktů s uvedením shody s oběma směrnicemi, 94/9/EC i 2014/34/EU a příslušnými daty účinnosti. Prohlášení tedy může konstatovat shodu se směrnicí 94/9/EC až do 19. dubna 2016 včetně, a současně uvádět shodu se směrnicí 2014/34/EU od 20. dubna 2016 včetně.

   
2. Budeme muset od 20. dubna 2016 aktualizovat naše současné certifikáty, abychom mohli prodávat stávající výrobek po tomto datu?

    Ne. Směrnice 2014/34/EU obsahuje klauzuli o tom, že certifikáty vydané podle směrnice 94/9/EC zůstávají podle směrnice 2014/34/EU v platnosti.

Proto certifikáty podle směrnice 94/9/EC nepotřebují aktualizaci na 2014/34/EU. V současné době neexistuje časový limit pro žádnou z těchto směrnic.

3. Budeme muset provádět nějaké změny v našem prohlášení o shodě u výrobků, které začneme uvádět na trh 20. dubna 2016?

    Ano. Vzhledem k tomu, že směrnice 94/9/EC po 19. dubnu 2016 již neplatí, nelze vydávat prohlášení o shodě s touto směrnicí u nových výrobků uváděných na trh. To znamená, že vaše prohlášení o shodě musí po tomto datu deklarovat shodu se směrnicí 2014/34/EU.

Evropská komise však povoluje vydávat prohlášení o shodě podle obou směrnic, 94/9/EC i 2014/34/EU, s uvedením příslušného data platnosti. Prohlášení tedy může konstatovat shodu se směrnicí 94/9/EC až do 19.

dubna 2016 včetně, a současně uvádět shodu se směrnicí 2014/34/EU od 20. dubna 2016 včetně.


4. Jsou v nové směrnici povoleny odchylky od stávajících certifikátů podle směrnice 94/9/EC?  

    Poté, co nová směrnice 20. dubna 2016 nabude účinnosti, změny stávajících certifikátů podle směrnice 94/9/EC lze aktualizovat beze změny čísla certifikátu. Oznámený orgán vydá nový certifikát, avšak odkaz na směrnici 94/9/EC bude nahrazen odkazem na směrnici 2014/34/EC, a certifikáty o testování typu EC se změní na certifikáty o testování typu EU.

5. Může být certifikát o testování typu EU vydán jako opětovné vydání stávajícího certifikátu, a musí se přitom změnit číslo certifikátu?

    Certifikáty není nutno vydávat znovu, protože odkazují na směrnici 94/9/EC. Směrnice 2014/34/EU obsahuje klauzuli o tom, že certifikáty vydané podle směrnice 94/9/EC pro stávající produkty zůstávají podle této směrnice v platnosti. To znamená, že certifikáty podle směrnice 94/9/EC není nutno aktualizovat na 2014/34/EU. V současné době neexistuje časový limit pro žádnou z těchto směrnic.

   
O společnosti CSA Group

    CSA Group je nezávislá, nezisková členská asociace zaměřená na bezpečnost, sociální dobro a udržitelnost. Její znalosti a zkušenosti zahrnují rozvoj norem; školení a poradenská řešení; globální testovací a certifikační služby pro klíčové obchodní oblasti, jako například prostředí a odvětví s nebezpečím výbuchu, doprava, vodoinstalace a stavebnictví, zdravotnictví, bezpečnost a technologie, spotřebiče a plyn, alternativní zdroje energie, osvětlení a udržitelnost; stejně jako služby pro hodnocení spotřebitelských produktů. Certifikační značka CSA je k vidění na miliardách výrobků po celém světě. Další informace o CSA Group najdete na stránkách http://www.csagroup.org 

KLAUS Timber a. s. buduje budoucnost

Historie společnosti KLAUS Timber a. s. sahá do roku 1998, kdy její zakladatel a majitel – Marcel Klaus – spolu s několika málo spolupracovníky spustil provoz v polorozbořené stodole v Kladrubcích,...

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...