TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Mnoho lidí aktivně činných na průmyslovém trhu často dává rovnítko ve vztahu Průmysl 4.0 a digitalizace. Pokud bychom se zde pustili do hlubší polemiky, zjistili bychom, že tak jednoduché to úplně...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Digitální výroba 2019
2019-05-14 - 2019-05-16
Místo: Brno
Digitální logistika 2019
2019-05-14
Místo: Hotel Avanti, Brno
Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace 2019
2019-05-21 - 2019-05-23
Místo: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4

Zajištění nezávadnosti potravin pomocí NI CompactDAQ a NI LabVIEW

S použitím hardwaru NI CompactDAQ, NI modulů řady C a softwaru LabVIEW pro návrh systémů jsme vyvinuli plně automatický SPE systém MULTI-SPE A208. Hardware od NI je stabilní i výkonný a ve spojení s LabVIEW nám umožnil snadný vývoj našeho systému. Jeho význam, bezprecedentní funkce a výkon ocenilo i vedení na všech úrovních.

Zadání:
Vytvořit automatizované zařízení určené k extrakci na pevné fázi (SPE) pro světové regulační agentury z oboru potravin a životního prostředí. Účelem nového zařízení je zajistit vyšší propustnost a větší míru inteligence ve srovnání se současnými řešeními.

Řešení:
Vyvinout vícekanálový automatický SPE systém na bázi NI CompactDAQ a softwaru NI LabVIEW, jenž bude s vysokou propustností připravovat vzorky pro monitorování potravin a životního prostředí.

Autoři:
Qiming Li - Missioncouver Technologies Ltd. 
Xiaobo Chen - Missioncouver Technologies Ltd.
Dr. Xiaohua Chen - Missioncouver Technologies Ltd.

Bezpečnost potravin a kvalita životního prostředí jsou nyní v centru celosvětového zájmu. Monitorování těchto komodit se stalo důležitým úkolem pro vládní instituce a s tím i pro testovací laboratoře. Protože se množství vzorků pro testování denně zvyšuje, mohou se v systému projevit slabá místa. Z tohoto důvodu jsou zapotřebí automatická zařízení pro přípravu vzorků, která pracují rychle a mají vysokou propustnost. Bez odstranění slabých míst nemůže naplno fungovat ani to nejvýkonnější testovací zařízení.

Mezi mnoha metodami pro přípravu vzorků představuje SPE nejrozšířenější postup. Tuto metodu používají pro přípravu vzorků například v agentuře pro ochranu životního prostředí (EPA) a úřadu pro léky a potraviny (FDA) ve Spojených státech. Metoda se stala součástí mnoha čínských národních standardů. Výrobci analytických přístrojů proto musí vyvinout a vyrobit inteligentní SPE zařízení s vysokou propustností pro všechny relevantní analytické a testovací laboratoře.

Pozadí metody SPE

Automatizovaný systém pro SPE byl uveden v 90. letech minulého století. Mnoho laboratoří je vybaveno automatickými přístroji pro SPE různých značek, nicméně bližší průzkum ukázal, že mnoho dovezených SPE zařízení slouží spíše jako výzdoba a zaměstnanci laboratoří dávají přednost manuálním přístrojům před těmi automatickými. Jedním z hlavních důvodů je fakt, že stávající automatické systémy nezvyšují efektivitu při úpravě vzorků. Kromě malé propustnosti je důležitým faktorem snižujícím efektivitu také skutečnost, že téměř všechny automatické SPE systémy používají vstřikovací čerpadla pro transport tekutin. Vstřikovací čerpadlo funguje tak, že tekutinu periodicky nasává a vytlačuje, přičemž vytlačování tekutiny spotřebuje až jednu třetinu celkového času při SPE procesu. Kromě toho, že není možné jednoduše a především automaticky vyřešit ucpávání kolony se vzorky, představuje nemožnost efektivně řídit rychlost průtoku vzorku další faktor, který brání rozšíření automatických SPE systémů.

V současnosti vyrábějí automatické SPE systémy především dvě společnosti: Gilson a Calipher. Obě společnosti pochází ze Spojených států a jejich produkty dokážou současně a automaticky zpracovávat několik vzorků. Nicméně čas potřebný k přípravě vzorků není zkrácen a tyto přístroje nedokážou splnit požadavek na zpracování stovek vzorků v krátkém čase. Kromě toho zaměstnanci laboratoří stávajícím SPE systémům nedůvěřují a proto se stále spoléhají na manuální postupy při přípravě sérií vzorků.

SPE zařízení na trhu čelí různým výzvám, jako jsou například:

  1. Nízká propustnost
  2. Nízká míra inteligence, především pokud jde o nemožnost automaticky zjistit, že se ucpala kolona se vzorky, což má za následek plýtvání materiálem, lidskou prací i časem
  3. Nemožnost vyřešit problém s poklesem rychlosti toku vzorků při SPE procesu, což vede k nižší účinnosti extrakce a omezené opakovatelnosti výsledků

Abychom vyřešili tyto problémy a poskytli laboratořím automatické SPE zařízení, které plní požadavky trhu, vyvinuli jsme vícekanálový automatický SPE systém MULTI-SPE A208.

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...