TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Vyjednávání o legislativním balíčku Čistá energie pro všechny Evropany jde do finále. Jaké budou důsledky pro české teplárenství? I o tom se bude diskutovat na Dnech teplárenství a energetiky 2018.

TOP Produkt

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Factory Tour 2019
2019-09-24 - 2019-09-26
Místo: ČR, SK
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24
Místo: Brno

Nová ložiska čerpadel ušetří elektrárně 28 970 euro ročně

Velká kogenerační elektrárna (tj. elektrárna vyrábějící současně teplo a elektřinu) v Rumunsku musela čelit častým závadám odstředivých vodních recirkulačních čerpadel, a proto její pracovníci požádali firmu NSK a jejího místního distributora o vyšetření stavu ložisek v provozu. Závěrem bylo, že příčinou selhávání bylo špatné mazání ložisek čerpadel, a technici NSK doporučili použít plně zakrytovaná ložiska s těsněním DDU a vysokoteplotním mazivem. To vedlo k ročním úsporám 28 970 euro a současně k výraznému zvýšení provozuschopnosti zařízení.

Před přechodem na ložiska NSK docházelo v kogenerační elektrárně k selhávání ložisek odstředivých čerpadel každé tři měsíce. Analýza NSK ukázala, že z ložisek v důsledku nedostatečného utěsnění uniká olej. Protože v závodě je třicet čerpadel, stály náhradní ložiska, doplňování oleje i servisní práce nemalé náklady. Když se k tomu ještě připočítají náklady na spojené s odstávkami čerpadel, je jasné, že bylo třeba vymyslet novou strategii.

Pracovníci kogenerační elektrárny kontaktovali místního distributora firmy NSK, aby jim pomohl zlepšit trvanlivost ložisek. Vzhledem ke stáří zařízení a špatnému stavu těsnění se neuvažovalo o konstrukčních úpravách zamezujících únikům oleje. Místo toho se technici rozhodli na třech čerpadlech vyzkoušet zakrytovaná kuličková ložiska NSK s těsněním DDU. Protože se ani po šesti měsících provozu neprojevila žádná závada, padlo rozhodnutí nahradit novými ložisky NSK ložiska všech čerpadel. Po dvanácti měsících provozu opět nebyla zaznamenána žádná závada.

Zakrytovaná kuličková ložiska NSK s těsněním DDU jsou vyrobena z vysoce kvalitní ultračisté ložiskové oceli, o níž je známo, že prodlužuje trvanlivost ložisek o až 80 %. Superfinišované oběžné dráhy jsou navíc speciálně honované, aby se omezila hlučnost, zlepšila distribuce maziva a prodloužila jeho životnost, zatímco patentovaná těsnění poskytují ochranu před znečištěním maziva i v nejtvrdších podmínkách. Další výhodou tohoto typu ložisek je lisovaná ocelová klec s uzavřenými kapsami pro kuličky s přesně vymezenou vůlí, která omezuje tření a zajišťuje rovnoměrnou distribuci maziva. Mazivo má značnou odolnost proti vysokým teplotám a snáší velké rychlosti. Má také dobrou odolnost proti vodě a znečištění.

Shrnuto, při výpočtu celkové roční úspory nákladů v kogenerační elektrárně byly brány v úvahu omezení odstávek, snížení nákladů na údržbu a výměnu oleje a eliminace potřeby náhradních ložisek.

www.nskeurope.cz

KLAUS Timber a. s. buduje budoucnost

Historie společnosti KLAUS Timber a. s. sahá do roku 1998, kdy její zakladatel a majitel – Marcel Klaus – spolu s několika málo spolupracovníky spustil provoz v polorozbořené stodole v Kladrubcích,...

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...