TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Netradiční počítačový model, který analyzuje chod spalovny a na základě naměřených dat zefektivňuje plánování výroby energie, vyvinula výzkumná skupina z Ústavu procesního inženýrství Fakulty...

TOP Produkt

Evropské Aplikační centrum svařování a dělení materiálu jednotky ABB Robotika v České republice vyrobilo pětistou robotickou buňku FlexArc.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Infotherma 2018
2018-01-22 - 2018-01-25
Místo: Černá louka 3235, Pavilon A, Ostrava
Diago 2018
2018-01-30 - 2018-01-31
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Trendy v robotizaci a automatizaci
2018-01-31 - 2018-02-01
Místo: Brno, hotel Avanti

Výrobce tvářecích strojů se rozhodl pro lineární vedení NH od NSK

Přední výrobce vyfukovacích tvářecích strojů nahradil původní lineární vedení novými vedeními řady NH od firmy NSK. Ke změně došlo po té, kdy byl výrobce konfrontován se stížnostmi na krátkou životnost předchozích lineárních vedení, která jsou používána pro pohyb desek vstřikovací formy.

Vyfukovací tvářecí stroje, které jsou používány pro výrobu dutých výlisků, jako jsou plastové láhve, využívají lineární vedení, která jsou vystavena velmi náročným provozním podmínkám. Výrobci vyfukovacích strojů jsou konfrontováni s tím, že životnost těchto vedení, nejsou-li optimálně vybrána, je velmi krátká. Začínají jim přicházet stížnosti od zákazníků, kteří jsou nespokojení s tím, že lineární vedení vykazují znatelné známky opotřebení už po dvanácti měsících. Protože vyfukovací tvářecí stroje pracují s krátkou dobou cyklu a velkou uzavírací silou, každé opotřebení klíčových komponent, jako jsou lineární vedení, může velmi nepříznivě ovlivnit výrobní proces.

Pro analýze této situace se výrobce strojů obrátil na dodavatele lineárních vedení, avšak ten tvrdil, že opotřebení je způsobeno chybným ustavením vedení. Jinými slovy, dodavatel naznačil, že se výrobce dopouští chyby při montáži vedení na své stroje.

Protože výrobce se s touto odpovědí nespokojil, obrátil se na firmu NSK a požádal její odborníky o posouzení situace a analýzu příčin selhávání. Po dokončení šetření technici NSK zjistili, že vedení skutečně byla montována s určitou malou chybou, ale ta nebyla základní příčinou jejich poškození. Současně ale zjistili, že parametry zatížení určené dodavatelem lineárních vedení byly určeny metodou, která dává odlišné výsledky od hodnot určených vzorci podle norem ISO.

Bylo doporučeno nahradit stávající vedení jejich ekvivalentem z řady NH od NSK, který má díky optimalizované konstrukci vyšší dovolenou zátěž a delší životnost, zvláště při dynamickém zatížení, přetížení a namáhání rázy. U vyfukovacích tvářecích strojů se těmto jevům často nelze vyhnout, a proto musí být lineární vedení navrženo tak, aby jim odolávalo.

Pro vedení řady NH jsou odpovídající parametry zatížení vypočítány podle norem ISO, což u lineárních vedení nebývá pravidlem. Často jsou totiž hodnoty zjišťovány testy, které nejsou prováděny ve shodě s normami ISO. Hodnoty se potom zdají být lepší. Ovšem pro firmu NSK je srovnání na základě standardů ISO tou správnou metodou a jedinou, kterou mohou uživatelé kdykoliv zopakovat.

Výhody lineárních vedení řady NH využívá stále rostoucí počet uznávaných výrobců vyfukovacích strojů, stejně jako obráběcích strojů nebo manipulačních systémů pro výrobu polovodičových součástek. V případě výrobců vyfukovacích tvářecích strojů vede přechod na vedení NH k výraznému omezení náchylnosti uzavírací jednotky formy k opotřebení. Výsledkem je, že výrobci nyní vybavují celý sortiment svých strojů právě lineárními vedeními řady NH od NSK.

www.nskeurope.cz

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...