TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Factory Tour 2019
2019-09-24 - 2019-09-26
Místo: ČR, SK
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24
Místo: Brno

Unicorn implementoval nový geografický informační systém v Pražské teplárenské

Přináší kvalitnější a komplexnější informace a umožňuje práci s 3D daty

Společnost Unicorn, přední evropský dodavatel informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií,ukončila dvouletý projekt implementace nového geografického informačního systému (GIS) v Pražské teplárenské a.s., jedné z největších teplárenských společností v České republice. Nový GIS je jedním ze základních informačních systémů společnosti, která dodává teplo do více než 230 000 domácností a dalších odběrných míst.

Tepelná energie proudí k odběratelům na pravém vltavském břehu složitým potrubním systémem. Horkovody a teplovody mají více než 550 km. K dalším částem systému, z převážné části umístěného pod zemským povrchem, patří mj. výměníkové (předávací) stanice a obslužné šachty. Aby bylo možné dodávky tepla efektivně řídit, je potřeba mít detailní informace o jednotlivých částech systému včetně jejich vzájemného propojení a provázání. Klíčovou roli má GIS, který zobrazuje „mapu“ umístění potrubí a dalších částí teplárenské sítě, a to včetně řady dalších provozních a servisních informací.

„Naším úkolem bylo poskytnout Pražské teplárenské moderní systém, se kterým bude moci pracovat mnohem větší počet uživatelů, zkvalitní datovou základnu i možnosti práce s daty. Nabídli jsme řešení postavené na platformě Esri, která je v této oblasti světovou jedničkou. Kromě toho stejnou platformu využívají další pražské utilitní společnosti, např. PRE nebo Pražská plynárenská, což umožní snazší výměnu dat a spolupráci při jejich sdílení. V neposlední řadě jde o systém, který nabízí řadu možností pro budoucí rozvoj,“ říká Michal Hamouz, obchodní ředitel geoinformatických řešení HSI společnosti Unicorn.

Nový GIS a jeho moduly

Systém je vybudován na moderní webově orientované architektuře, kdy většina uživatelů pracuje s tzv. lehkým klientem, tedy aplikací, která běží v prostředí webového prohlížeče. To vedlo ke snížení nákladů za licenční poplatky a současně ke zpřístupnění systému širšímu spektru uživatelů.

Kromě základního prostředí pro prohlížení dat a vyhledávání byla vytvořena řada specializovaných modulů pro podporu jednotlivých úloh (procesů), které zpracovávají různí uživatelé:

·         Poruchy – modul pro podporu řešení poruch. Porucha je zaevidována a lokalizována v systému GIS s určením postižené infrastruktury. Dále je v GIS provedeno tzv. trasování, tedy vyhledání všech postižených částí sítě s určením odběrných míst, která jsou poruchou dotčena. Samotná odběrná místa a další objekty s nimi spojené (přípojné objekty, místa spotřeby a další) jsou součástí integrace se systémem SAP. Zákazníci jsou informováni o poruše ve své lokalitě na webových stránkáchPražské teplárenské, prostřednictvím IVR (automatického hlasového systému) a také e-mailem.

·         Odstávky – modul slouží k evidenci a plánování údržbových činností, při kterých je část sítě mimo provoz. GIS poskytuje podporu z hlediska identifikace dotčených zákazníků, aby mohli být v dostatečném předstihu informováni.

·         Vyjadřování – významným procesem z hlediska ochrany sítě je poskytování informací o její poloze cizím subjektům (stavebníkům), aby nedocházelo k poškození sítě během stavební nebo jiné činnosti. Z GIS jsou poskytovány mapy a nákresy s přesnou polohou sítí a zároveň GIS poskytuje potřebnou podporu pro evidenci jednotlivých vyjádření, kontaktních údajů žadatelů a předaných dokumentů.

·         Věcná břemena – ke správě teplárenské sítě se váže řada povinností vyplývajících z potřeby řešení majetkoprávních vztahů. Modul podporuje především správu a evidenci věcných břemen a návaznou smluvní agendu. Obdobnou funkcionalitu má modul Cizí stavby v ochranném pásmu.

·         Nové příležitosti – pomocí toho modulu jsou evidovány lokality, kde se předpokládá vznik obchodních příležitostí, například místa, kde probíhá výstavba nových objektů, pro které bude potřeba zajistit topení a teplou vodu. Modul integruje data z externího CRM do prostředí GIS.

·         MOP – modul pro přenos dat z GIS do prostředí externího systému MOP, ve kterém jsou prováděny tepelné výpočty sítě. Dříve náročný proces přípravy dat v klientské aplikaci byl výrazně zjednodušen, zrychlen a převeden do dávkového zpracování na serveru. Zároveň je umožněno zobrazení geografického kontextu v externím prostředí pomocí webových služeb.

Budoucí rozvoj – 3D a nebo výměna dat s externími zpracovateli dokumentace

Úspěšná implementace nového GIS přinesla jeho uživatelům nejen moderní softwarové řešení, ale položila i základ k rozvoji systému do budoucna. Esri platforma např. umožňuje podporu 3D. Zvažuje se např. vývoj úloh pro podporu řešení havárií, kdy GIS poskytne údaje o hloubce uložení, skladbě krytí a o kolizních technologiích a tím umožní stanovit množství vytěžené zeminy, potřebnou stavební techniku (velikost bagru, pažení) a počet pracovníků pro manuální práce.

Dalším tématem je automatizace zpracování dokumentace vytvářené externími firmami při rozšiřování nebo opravách teplárenské sítě. GIS umožňuje lepší kontrolu předávaných dat, což zefektivní a zrychlí jejich zapracování do systému. Stejně tak je možný sběr dalších technických informací, což rozšíří a zkvalitní datovou základnu GIS. Uživatelé GIS v Pražské teplárenskébudou mít k dispozici kvalitnější a komplexnější informace pro podporu svých činností.

„Přechod na nový geoinformační systém jsme vyhodnotili velmi pozitivně. Přináší nové možnosti při správě a analýzách geoprostorových dat. Je mnohem snazší sdílet informace s ostatními uživateli a vytvářet jim mapová prostředí podle jejich požadavků. Oceňuji, že nová webová aplikace nabízí mimo jiné přehlednější grafické prostředí, intuitivní práci s mapou a možnosti dalšího využití dat, která GIS obsahuje. Našim cílem bylo vytvoření efektivních pracovních nástrojů a spokojený uživatel. Jsem přesvědčená o tom, že i v budoucnu budeme přicházet s technologickými inovacemi, které budou pro naše uživatele přínosem.,“ dodává Hana Smáhová, vedoucí oddělení GIS z Pražské teplárenské.

https://unicorn.com.

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...