TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Moderní technologie v energetice
2019-05-28
Místo: Hotel Avanti, Brno
Fórum kvality
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Holiday Inn, Žilina
Národné fórum údržby 2019
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Hotel PATRIA, Vysoké Tatry

Tradice elektrotechnické výroby v Brně

Historie elektrotechnické výroby v Brně se začala psát v roce 1887. Pánové Baartelmus a Donát tehdy založili druhou nejstarší elektrotechnickou továrnu v rakousko-uherské monarchii. A začali psát historii, která trvá dodnes.

Vše začalo výrobou elektrických rozváděčů, které se využívaly především pro připojení prvních dynam. Tato zařízení vyráběla elektrický proud, a to nejprve k osvětlování průmyslových podniků, a teprve později k pohonu strojů. Nejstarší rozváděče z Brna se instalovaly do prvních elektráren budovaných na Moravě i v Čechách počátkem 20. století. 

Na tyto rozváděče měla společnost Bartelmus-Donát patent v celé habsburské monarchii. Jejich továrna byla v rámci celé Moravy nejen nejstarším, ale rovněž největším elektrotechnickým výrobním závodem v Rakousko-Uhersku. Pobočky měla v Ostravě, Bratislavě a Bělehradě. 

Až do posledního desetiletí 19. století se továrna nacházela v Kotlářské ulici v Brně. Poté byla přestěhována na dnešní Lidickou ulici, kde mají v současné době svou centrálu brněnští hasiči. 

V roce 1927 továrnu koupily Škodovy závody

Když továrnu Bartelmus-Donát koupila společnost Škoda, výroba se přesunula do ulice Dornych. Ve čtyřicátých letech brněnský výrobní závod zaměstnával přes 600 lidí a otevřel nové provozy. Dále zavedl výrobu suchých měřicích transformátorů proudu a napětí s porcelánovou izolací a otevřel opravnu elektrických motorů a transformátorů.

„Po zničujícím bombardování sovětským letectvem v roce 1945 fungovala továrna dalších pět let v areálu brněnské Zbrojovky na Šumavské (Ptašinského) ulici,“ informuje historik Zeno Čižmář.  

Padesátá léta – nová éra s novým názvem

V roce 1949 se továrna vydělila ze Škodových závodů a byla přejmenována po komunistickém novináři na Elektrotechnické závody Julia Fučíka (EJF). Byl otevřen provoz na Vídeňské ulici a vzniklo samostatné vývojové středisko. Zde vznikla nová generace měřicích transformátorů s využitím epoxidových pryskyřic jako izolantu, což přineslo podstatné zjednodušení a zmenšení konstrukce transformátorů. 

1958–1993 – součást koncernu Závody silnoproudé elektrotechniky

Podnik EJF si ponechal jméno, ale stal se součástí koncernu Závody silnoproudé elektrotechniky. Postupně se rozšiřoval o nové provozy (Haluzice, Jevišovice, ETZ Teplice). Přibyly nové výrobní provozy (např. hala pro montáž rozváděčů, tlakové lití epoxidových pryskyřic a hala pro výrobu zapouzdřených rozvoden). Od roku 1960 plynule vzrůstá produktivita ve výrobě skříňových rozváděčů. 

1993 – vstup ABB

V rámci privatizace českého průmyslu kupuje 100 procent akcií EJF, součásti koncernu Závody silnoproudé elektrotechniky, společnost ABB. V rámci skupiny ABB se EJF stávají střediskem s globální působností zodpovědným za vývoj, výrobu a prodej přístrojových transformátorů. V roce 2011 se EJF staly vedoucím centrem pro vývoj, výrobu a prodej rozváděčů vysokého napětí.

„V roce 2015 jsme výrobní kapacity v Brně výrazně rozšířili. Vyrostla nová výrobní hala pro výrobu přístrojových transformátorů velmi vysokého napětí a nové výrobní haly pro výrobu vzduchem izolovaných rozváděčů,“ uvedl Ing. Jiří Potěšil, ředitel závodu.

Práce pro 1400 lidí a pro celý svět

V současné době pracuje v brněnském závodě na ploše 144 000 m2 přes 1400 zaměstnanců. Více než 90 procent produkce je určeno na export. Vzduchem izolované rozváděče pro vysoké napětí řady UniGear míří na většinu evropských trhů a vybrané trhy na Blízkém východě a v Severní Americe. Přístrojové transformátory a senzory se prodávají do celého světa a modulární systémy vyráběné v tomto závodě se dodávají do Evropy, Ruska, Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu.

Zdroj: ABB s. r. o.

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...