TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Údržba 2019
2019-10-23 - 2019-10-24
Místo: Konferenční centrum AV ČR, zámek Liblice
Konference kvality 2019
2019-10-31
Místo: Grandior Hotel Prague
SCADA SECURITY 2019
2019-11-04 - 2019-11-05
Místo: Hotel DAP, Praha

Recyklace ve společnosti Fatra: dáváme plastům druhou šanci

V roce 2014 se společnost Fatra rozhodla proměnit v realitu zásadní a vizionářskou myšlenku: zpracovávat plastové odpady, které sama Fatra během výroby vyprodukuje. Společnost tím sledovala dva cíle - snížit ekologickou zátěž produkce na straně jedné a zároveň zvýšit ekonomickou efektivitu výroby při využívání vlastních produkovaných regranulátů. Myšlenka zpracovávat vlastní odpad ale postupně nabyla větších rozměrů. Aby Fatra přispěla více k redukci ekologické stopy, rozhodla se vykupovat druhotný materiál, který lze zpracovat do formy regranulátu a následně jej prodávat či použít pro vlastní výrobu.

Výkup plastového odpadu se vyplatil

Tento krok se následně projevil jako zásadní pro další projekty společnosti Fatra a určil také směřování konkurence v oboru, pro kterou se stal inspirací k realizaci podobných projektů. Cílem tohoto pojetí tzv. cirkulární ekonomiky je zvyšovat kvalitu života a životního prostření. Snahou je dosáhnout nejvyšší efektivitu využitelnosti odpadů při co nejmenší energetické náročnosti. Myšlenka „Odpad neexistuje, odpad je surovina.“ je v dnešní době i díky očekávané legislativě téměř standardem.

Společnost Fatra pro projekt využití plastového odpadu připravila rekonstruované prostory ve svém pobočném závodě v Chropyni. Díky investici v řádu milionů korun toto pracoviště svou profesionalitou překračuje běžná očekávání odborníků zabývajících se zpracováním odpadů. Výjimečnost mu zaručují zejména dostatečný prostor, moderní vybavení a čistota, které mohou být bez jakýchkoliv „ALE“ rovnocenným partnerem prostorům pro plastikářskou výrobu z primárních surovin.

Téměř 3000 tun recyklovaného plastu ročně 

V současné době je recyklační linka společnosti Fatra téměř na vrcholu své maximální měsíční kapacity. Tím otevřela dveře novým projektům jak pro vlastní výrobu, tak i pro obchodní partnery, kteří sdílí stejnou vizi – ekologický přínos společnosti promítající se i do ekonomické oblasti. Jen za rok 2017 prošlo regranulační linkou přes 2.863 tun druhotného materiálu, který byl zpracován do formy granulátu určeného k prodeji či pro vlastní spotřebu. Více jak 50 % tvořily externí zdroje vykoupené od zákazníků či dodavatelů.

Společnost Fatra vidí v recyklaci plastů i díky své produkci budoucnost a i nadále bude investovat svůj finanční i lidský potenciál do dalšího rozvoje tohoto projektu, kterým se cítí být zavázána i vůči svému okolí. Fatra se chce stát lídrem v oboru a vzorem pro své obchodní partnery i konkurenty v oblasti využitelnosti plastového odpadu. Dává mu tím „druhou šanci“.  

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...