TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Digitální výroba 2019
2019-05-14 - 2019-05-16
Místo: Brno
Digitální logistika 2019
2019-05-14
Místo: Hotel Avanti, Brno
Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace 2019
2019-05-21 - 2019-05-23
Místo: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4

Potravinářská firma přechodem na ložiska Molded-Oil ušetřila 52 000 EUR

Jako doklad přínosů, kterých lze dosáhnout použití ložisek Molded-Oil od NSK, poslouží britský výrobce rychlého občerstvení, který náhradou stávajících ložisek na dopravníku se sedmi dráhami ušetřil 52 000 eur ročně.

Je nepopíratelné, že krátké cykly čištění strojů v potravinářském průmyslu zkracují životnost běžných ložisek. Za těchto těžkých podmínek jsou vhodnější volbou ložiska Molded-Oil od firmy NSK, protože ta jsou chráněna před pronikáním vody a nečistot.

Jako příklad pro ověření výhod těchto ložisek může sloužit britský výrobce rychlého občerstvení, jemuž se podařilo prodloužit životnost ložisek ve svých dopravnících na trojnásobek. Standardní kuličková ložiska v soustavě dopravníků se sedmi dráhami měla životnost jen čtyři měsíce. Příčinou byla voda pronikající do ložisek během každodenního čištění. Selhání ložisek znamenalo nákladnou opravu a možnost poškození návazujících zařízení, včetně dopravníkových pásů.

Pro náhradu každého ložiska byla plánována odstávka v celkové délce 14 hodin – přitom byli dva servisní technici zaměstnáni každý dvanáct hodin potřebnými pracemi při demontáži a instalaci. Třikrát do roka byla vyžadována výměna všech 84 ložisek, což znamenalo výrazné náklady na údržbu a vyvolávalo dlouhé a časté odstávky strojů.

Potravinářská firma se tedy obrátila na firmu NSK, aby její technici posoudili ložiska a podmínky, v nichž pracují. Jako součást programu NSK AIP (Added Value Programme) byla proveden důkladný rozbor provozních podmínek a analýza poškozených ložisek. Potvrdilo se, že příčinou předčasného selhávání byla pronikající voda. Následně technici NSK doporučili nahradit stávající ložiska ložisky Molded-Oil s pevným mazivem, vyrobenými z korozivzdorné oceli a opatřenými z obou stran těsněním DU. Tato ložiska jsou ideální tam, kde jsou často vystavena velkému množství vody.

Důležité je, že mazivo ložisek Molded-Oil je trvale obsaženo uvnitř stabilního nosného média, konkrétně olejem nasycené polyolefinové pryskyřice. Tento typ lubrikantu nelze vymýt párou ani kapalinou a současně zabraňuje pronikání znečištění do ložiska. Nosič navíc uvolňuje lubrikant jen pomalu, a zajišťuje tak dostatečné mazání po dlouhou dobu provozu. Dalším přínosem je to, že provozní prostředí zůstane čisté, protože nedochází k žádným únikům maziva, a není třeba ani domazávání. V prodloužení životnosti ložisek v náročných podmínkách hrají velkou roli také vysoce účinná těsnění DU umístěná z obou stran ložisek.

Výsledkem změny je prodloužení životnosti ložisek dopravníků na trojnásobek, ze tří na dvanáct měsíců. Na druhou stranu náklady na údržbu ložisek, včetně nákladů na odstávku systému, byly sníženy o 52 203 EUR ročně.

To opět potvrdilo jedno z osvědčených pravidel „selského rozumu“ používané firmou NSK: kde je prostředí znečištěno vlhkostí a prachem, životnost ložisek Molded-Oil v provedení z korozivzdorné oceli je ve srovnání s ložisky s konvenčním mazáním více než dvojnásobná.

Více o NSK naleznete na www.nskeurope.cz.

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...