TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Digitální výroba 2019
2019-05-14 - 2019-05-16
Místo: Brno
Digitální logistika 2019
2019-05-14
Místo: Hotel Avanti, Brno
Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace 2019
2019-05-21 - 2019-05-23
Místo: Praha, Letňany - nová hala 3 a 4

Industry 4.0: klíč k přežití v konkurenčním boji

V českém průmyslovém prostředí existuje několik zajímavých příkladů aktivního uplatňování koncepce Industry 4.0. Začátkem tohoto roku firma BOSCH DIESEL s. r. o. vytvořila speciální skupinu, která má za úkol implementovat principy Industry 4.0. v jejich závodě. Na pozici vedoucí tohoto inovativního týmu působí Ing. Alena Bartešová a během nedávného semináře pod taktovkou naší redakce se o získané zkušenosti podělila v krátkém rozhovoru i se čtenáři časopisu Control Engineering Česko.

Které kroky vedly Vaši společnost k přijetí koncepce Industry 4.0 do výroby?

Součástí naší firemní kultury je neustálé zlepšování procesů, při němž přirozeně využíváme nové přístupy řešení. Čtvrtá průmyslová revoluce s sebou přináší možnosti, které mohou procesy ve výrobním závodě významně ovlivnit, a proto jim věnujeme zvláštní pozornost. Chceme využít všech možností Industry 4.0 za podmínky, že se hospodářsky vyplatí.

Jakou podporu má proces změn a digitalizace u vedení?

Vedení společnosti tyto změny aktivně prosazuje. Kromě tradičních aktivit zaměřených na zlepšování výrobních i nevýrobních procesů byla letos zřízena nová skupina, která má za cíl systematické zavádění koncepce Industry 4.0 v našem závodě. Zároveň probíhá pravidelná výměna zkušeností v rámci celé skupiny Bosch.

Jaké postavení má Vaše skupina odpovědná za Industry 4.0 v podniku?

Skupina je organizačně zařazena na úsek technických funkcí a kromě vedoucích inovačních projektů je do ní začleněn i tým IT ve výrobě. Mezi hlavní úkoly skupiny patří koordinace inovačních projektů a zavádění nových technologií a standardů. Potřebné zdroje a rozhodnutí týkající se Industry 4.0 se projednávají každý měsíc s řídícím výborem, jehož členy jsou top manažeři závodu.

Komunikace mezi odděleními IT a výroby často představuje při adopci nových technologií největší problémy, co u Vás?

Tým IT ve výrobě patřil vždy pod úsek technických funkcí a aktivně pracuje na zavádění změn souvisejících s digitalizací. Na nedostatky v komunikaci, např. rozdílná očekávání, narážíme spíše při práci s centrálními IT oddělení. Zde se snažíme více přicházet s konkrétními požadavky, a tak posílit naši roli interního zákazníka.

Které projekty v rámci Industry 4.0 aktuálně řešíte, tedy jaké Vás čekají největší výzvy? A naopak, co se Vám již povedlo realizovat?

V současné době dokončujeme projekt on-line sledování stavu obráběcích vřeten a realizujeme projekty, které mají za cíl např. optimalizovat procesy údržby strojů propojením jednotlivých informačních systémů a jejich zpřístupněním přes mobilní IT zařízení či použitím nových senzorů zajistit automatickou ventilaci vzduchu ve výrobních halách. Hlavní výzvy, kterým čelíme, je různorodé strojní zařízení, uzavřenost centrálních IT systémů, ale také nové požadavky na kompetence v závodě.

Zavádění Industry 4.0 je často provázeno nedostatkem kvalifikovaných pracovníků pro moderně pojatou výrobu. Jak získáváte potřebné lidské zdroje?

S nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se setkáváme obecně. Pokud jde o Industry 4.0, je pro nás výzvou především potřeba IT odborníků a také projektových vedoucích, které hledáme externě.

Nestává se Vám někdy, že u zaměstnanců dochází k nepochopení či k neochotě přijímání změn?

Jako zásadní faktor vedoucí k úspěšnému přijímání změn vidíme otevřenou a včasnou komunikaci – a to na všech úrovních organizace. Máme ale také i mnoho zaměstnanců, které motivují právě inovační aktivity.

Myslíte si, že nasazování nových technologií může mít za následek úbytek pracovních míst v podniku? Případně, proč by se lidé o své pracovní pozice neměli bát?

Kapacity zaměstnanců uvolněné optimalizováním procesů využíváme k řešení dalších témat. Industry 4.0 vnímáme jako nástroj, který slouží lidem, aby měli k dispozici více informací v momentě, kdy je potřebují, a tak mohli udělat správné rozhodnutí.

Při nasazování nových technologií se obracíte na vlastní IT řešení, nebo se snažíte implementovat i cizí systémy?

Jsme otevření i jiným systémům v oblastech, kde nejsou definovány firemní standardy. Zároveň považujeme za nezbytné mít svůj vlastní tým odborníků, nejen abychom mohli efektivně využít možností standardizace i individualizace řešení, ale také např. kvůli rychlé reakci nebo omezení problémům v komunikaci.

Řekněte vlastními slovy, proč je proces digitalizace ve výrobě a přechod k Industry 4.0 pro podniky nyní klíčový? Oč v něm vlastně jde?

Industry 4.0 přináší mnoho nových možností, jak i nadále v dnešním vysoce konkurenčním prostředí zlepšovat naše procesy, a tak nám umožnit zůstat konkurenceschopnými a zajistit další budoucnost závodu. 

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...