TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Moderní technologie v energetice
2019-05-28
Místo: Hotel Avanti, Brno
Fórum kvality
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Holiday Inn, Žilina
Národné fórum údržby 2019
2019-05-28 - 2019-05-29
Místo: Hotel PATRIA, Vysoké Tatry

FOXON představil komplexní řešení pro Internet věcí FIOT.cz

Společnost FOXON s.r.o. přináší první ucelenou řadu konkrétních řešení Internetu věcí (IoT) pro oblasti chytrých měst, budov a průmyslu. Cílem je poskytnout komplex produktů a služeb pro snadnou optimalizaci procesů, úspory financí, materiálu, lidských zdrojů i času, a také pro zlepšení ochrany životního prostředí.

Nový webový portál FIOT.cz (FOXON Internet of Things) je reakcí společnosti FOXON na vytváření inteligentních továren (IIoT a M2M) a zavádění projektu Industry 4.0 do praxe. Podle konkrétních požadavků si zákazníci mohou zvolit aplikace pro oblasti SMART průmysl, SMART svět nebo SMART budovy.

„FIOT je portfolio chytrých řešení pro chytrá města, průmysl a budovy,“ uvedl Jaromír Peterka, majitel společnosti FOXON. „V rámci současného trendu bezdrátového monitoringu a Internetu věcí, jsme pro naše zákazníky vytipovali a otestovali osvědčené produkty, které dohromady tvoří komplexní systém, momentálně jediný na českém trhu.“

Společnost FOXON začlenila do svých služeb produkty, které nabízí ve spolupráci se zavedenými průmyslovými společnostmi eWON, Kepware, Libelium, Loxone, Microstrain, Monnit, Schildknecht a další. Podstatou řešení je bezdrátový přenos naměřených dat ze senzorů (např. teplota, osvětlení, vlhkost, tlak, vibrace) do centrální vyhodnocovací jednotky, která je po zpracování zasílá do profesionálního internetového cloudového úložiště ThingWorx (Big data). Zde jsou všechna data archivována, analyzována a jsou přístupná z celého světa 24 hodin denně.

 

FOXON SHOWROOM

Budova společnosti FOXON v Liberci je ukázkovým příkladem využití moderních technologií:

• osvětlení řízené pomocí mobilních aplikací i prostřednictvím názorné vizualizace

• ve vnitřních prostorách jsou rozmístěna čidla pohybu, osvětlení a teploty

• vnější čidla kontrolují teplotu, hluk, relativní vlhkost, světelný tok, intenzitu osvětlení, atmosférický tlak a koncentrace CO, CO2, NO2, O3

• měření vibrací na výtahovém motoru

• všechna naměřená data jsou zpracována do přehledných grafů a reportů + po přihlášení na interní cloudový portál jsou také dostupná online odkudkoliv na světě pomocí internetu

Společnost FOXON Vás zve k prohlídce a vyzkoušení nejrůznějších funkčních SMART aplikací.

 

Zaregistrovat se můžete na FIOT.cz. 

 

SMART PRŮMYSL - základem je propojení automatizovaných výrobních systémů do průmyslového Internetu věcí a maximální využití moderních technologií.

Senzory mohou sbírat data z výroby a tím zprostředkovat informace o množství a kvalitě produktů, o stavu a poruchovosti strojů, o zásobách materiálu a náhradních dílů. Pomocí správně interpretovaných údajů lze provádět prediktivní údržbu právě v době, kdy je potřeba (just in time) a pouze toho, co je potřeba (on demand). Cílem je zefektivnění výroby a snížení nákladů (neplýtvá se náhradními díly, materiálem, časem a silami pracovníků + odpadají zbytečné a neplánované odstávky).

Bezpečnost a dobrou výkonnost pracovníků lze zlepšit řízením jejich pracovního prostředí (osvětlení, teplota, hlučnost, kvalita vnitřního ovzduší, koncentrace toxických plynů, ozónu a kyslíku).

 

SMART SVĚT - moderní chytré technologie lze využít i pro zlepšení životního prostředí a městských služeb, logistiky, zemědělství, zdravotnictví, apod. Například města mohou podle výsledků měření kvality ovzduší regulovat dopravu, vyhlášením smogové situace omezit výrobu v podnicích a především informovat veřejnost (prostřednictvím on-line aplikací do mobilu i na světelných tabulích ve městech). Podobně lze měřit hluk v ulicích, kvalitu pitné vody (chemickou analýzou), obsazení parkovacích ploch, naplnění odpadových nádob a opět okamžitě reagovat.

V rizikových oblastech je možné vytvořit systémy včasného varování např. před bleskovými povodněmi. Síť bezdrátových čidel sleduje změny hladiny vody, povětrnostní podmínky a srážky, prediktivní systém z nich odvodí vývoj situace a včas zašle upozornění na internet, do SMS zpráv a do evakuačních systémů.

 

SMART BUDOVY - vzdálené ovládání chytrých domů nemusí být využito pouze pro domácnosti, ale i pro výrobní haly, sklady, kanceláře i pro ochranu opuštěných budov. Automaticky lze řídit vytápění, klimatizaci, osvětlení, zastínění, ovládání spotřebičů, zabezpečení, spotřeby energií a vody. Stačí mu k tomu jednoduchá aplikace či přímo vizualizace na mobilním telefonu nebo v počítači.


Další informace najdete na adresách www.fiot.cz  a www.foxon.cz

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...