TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Technical Computing Camp 2019
2019-09-05 - 2019-09-06
Místo: Hotel Fontána, Brněnská přehrada
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24
Místo: Brno

Efektivní výroba potravin v éře digitální výroby

Spousta potravinářských provozů již dlouhé roky těží z výhod automatizace a robotizace, které mnozí řadí mezi pilíře nové průmyslové revoluce. Ta jde však, pokud hovoříme o moderních technologiích, cestou zvyšování digitalizace na úrovni výrobního procesu. A právě možnosti digitalizace při výrobě potravin a nápojů budou jedním z klíčových témat dalšího ročníku konference Moderní technologie pro potravinářskou výrobu. Olomouc se tak dne 18. září stane cílovou stanicí pro všechny, kteří chtějí prozkoumat možnosti moderní výroby v programu bezplatné konference i na ploše doprovodné výstavy.

Tlakem modernizace a digitalizace výroby je dnes jednoznačně potřeba reagovat pružněji na zvyšující se požadavky trhu. „Náš trh se dostal do bodu diferenciace zákaznických preferencí. Po letech nadšení z průmyslových produktů světových značek, které se vyrábějí ve velkých objemech a chutnají i vypadají za všech okolností stejně, začínají zákazníci vyhledávat lokální a malé výrobce, již si zakládají na originalitě svých výrobků a sezónní nabídce,“ tvrdí Martin Kočí, specialista pro oblast Food & Beverage společnosti Siemens, který bude v programu odkrývat právě současné možnosti digitalizace průmyslových podniků.

Mezi zákazníky společnosti Siemens pak v první řadě patří řada velkých průmyslových výrobců potravin a nápojů, kteří svorně čelí velkému tlaku na straně obchodních řetězců, jejichž cenová politika tlačí výrobce natolik, že jedinou možností je právě maximálně efektivní výroba. Několik příkladů přímo z praxe pak nabízí právě program konference, zejména pak ve dvou diskusních panelech za účasti předních zástupců potravinářského trhu a představitelé provozů, které prosazují právě progresivní technologie jako nástroj zvyšování své konkurenceschopnosti.

Opens external link in new windowVideo z loňského ročníku v Praze.

Praktický přínos informací z konferenčního dne dokládá také účast dalšího řečníka, který připravil téma monitoringu energetické náročnosti a monitoringu efektivity balicích a plnicích linek. „Příspěvek se zaměří nikoliv na detailní popis řešení a funkcionalit, ale dává za cíl srovnat, jaká očekávání na začátku projektů tohoto typu jsou, s jakými realizačními úskalími se jak koncový uživatel, tak i realizátor musí po dobu realizace vyrovnat a zdali po ukončení projektu byl splněn původní záměr,“ slibuje Radim Novotný za firmu SIDAT. Závěr vystoupení by měl patřit drobné úvaze na téma budoucnosti průmyslových informačních systémů tohoto zaměření za účasti zákazníka, který podobný typ projektu implementoval.

Potravinářský průmysl však nemůže žít pouze z jedniček a nul. Jedním z neméně klíčových požadavků trhu zůstává potřeba reflektovat podmínky výroby po stránce čistoty a hygieny. „Výroba potravin podléhá přísným hygienickým předpisům, které platí jak pro vlastní výrobní prostory, tak také pro prostory, ve kterých probíhají procesy předcházející výrobě a následné procesy,“ vysvětluje Leoš Blažek ze společnosti Rittal Czech s. r. o. Sám by se chtěl v příspěvku věnovat právě legislativním požadavkům na potravinářské strojní zařízení jako EHEDG a standardy ISO a IFS. Také by chtěl odkrýt, jaké možnosti se v této oblasti nabízejí. 

Ani zmíněná digitální doba nemůže nastat bez správného hardwarového vybavení, o čemž chce účastníky přesvědčit Petr Skřípský ze společnosti noax Technologie. „Informace ve správný okamžik, na správném místě a v reálném čase – podstatná část digitální výroby a předpoklad, aby si společnosti udržely konkurenceschopnost na trhu,“ předesílá Skřípský svůj příspěvek, který by chtěl zaměřit na trend v potravinářských provozech a technologické možnosti zejména v portfoliu průmyslových PC, na které se primárně soustřeďuje.  

Demonstrace technologií pro potravinářský průmysl na jednom místě je dalším z hlavních myšlenkových motorů tohoto každoročního setkání. I letos bude pro návštěvníky připravena rozsáhlá doprovodná výstava technologií, které umožní najít i praktická řešení do výroby s individuálními konzultacemi konkrétních požadavků. To vše na jednom místě, zdarma a s plným komfortem běžných konferencí.

Více informací o možnostech bezplatné registrace a programu konference naleznete na www.konference-tmi.cz.

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...