TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Automatizace a modernizace pivovarů 2019
2019-01-24
Místo: Hotel Luční bouda, Pec pod Sněžkou
DIAGO 2019
2019-01-29 - 2019-01-30
Místo: Orea Resort Devět Skal ***, Sněžné - Milovy
Roboty 2019
2019-01-30 - 2019-02-01
Místo: Brno, hotel Avanti

Čeští i zahraniční odborníci a lídři trhu se sejdou v Praze po dvou letech, budou řešit nové technologie i legislativu

Téměř 350 prezentujících se firem na ploše přes 6 tisíc m2, na tři desítky přednášek, výstava či několik soutěží. To čeká návštěvníky i odborníky, kteří se sjedou po dvou letech na jubilejní 20. ročník nejvýznamnější a největší oborové akce, na mezinárodní výstavu VODOVODY-KANALIZACE. Ta se uskuteční 23. – 25. května na výstavišti v Praze Letňanech. Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR).

Jubilejní 20. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE představí nové technologie v oboru a přinese přednášky odborníků na aktuální témata. V doprovodném programu se bude pod garancí ministerstva zemědělství, životního prostředí a průmyslu a obchodu diskutovat například o hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, problematice povodní a sucha, ochraně vodních zdrojů, kvalitě vypouštěných odpadních vod, nové legislativě či o dotacích z EU.

Jedním z aktuálních témat, která budou na výstavě VODOVODY-KANALIZACE rezonovat, je také udržitelné hospodaření s vodami v obcích. „Je to jeden ze základních předpokladů udržitelnosti urbanizovaných celků v budoucnu,“ říká Ivana Kabelková z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství na ČVUT, která představí udržitelná řešení v malých obcích a jejich podporu v rámci právního a dotačního systému.

Udržitelné hospodaření s vodami v obcích

Cílem udržitelných způsobů hospodaření s vodou a živinami je přiblížit se původnímu přirozenému koloběhu vody a látek, který byl v krajině před vznikem obce.„Motivací změny stávajícího konvenčního nakládání s vodami v obcích směrem k udržitelnému hospodaření s nimi je především prevence sucha a povodní způsobených klimatickými změnami i urbanizací krajiny a zvýšení ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,“ dodává Ivana Kabelková.

Na udržitelné způsoby hospodaření kladou důraz i Operační program Životní prostředí (Prioritní osa 1) a zejména Národní program Životní prostředí, který na tato řešení poskytuje dotační podporu obcím či jejich částem do 500 obyvatel. Cílem je podpořit komplexní, inovativní a udržitelné vzorové projekty, které posouvají konvenční způsoby hospodaření s vodami v malých obcích směrem k vyšší udržitelnosti a ochraně životního prostředí.  „Podporována budou zejména decentrální a semi-centrální řešení, která mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení vodních poměrů v oblasti a rovněž na zvýšení energetické soběstačnosti obce,“ nastiňuje Ivana Kabelková.

Použití upravených kalů na zemědělské půdě

S novými požadavky pro jeden z možných způsobů nakládání s upravenými kaly, a to je jich použití na zemědělské půdě, seznámí účastníky Kristýna Husáková z Odboru odpadů ministerstva životního prostředí. 

„Přímá aplikace kalů na zemědělskou půdu je v ČR častým a hlavně levným řešením nakládání s čistírenskými kaly, které jsou nezbytným produktem čistírenských technologií. Z hlediska zákona o odpadech se jedná o odpad, proto je důležité nakládat s kalem s obezřetností a podle předem nastavených pravidel. Řada podmínek nebyla doposud řešena žádným právním předpisem a v praxi způsobovala rozdílný přístup při nakládání s kaly nejen u zemědělce, ale také u původce kalu,“ přibližuje Kristýna Husáková.

Jak dodává, nová legislativa stanovuje požadavky pro celý řetězec osob, který s kaly může nakládat. „A to od jejich původců např. provozovatelů ČOV nebo provozovatelů zařízení na úpravu kalů, ale také provozovatelů zařízení na sběr a skladování kalů a v neposlední řadě dochází také k nastavení požadavků pro zemědělce, kteří kaly aplikují,“ doplňuje.

Jak recyklovat vodu z koupelen?

Snažit se vyvrátit námitky proti recyklaci šedých vod se bude snažit Karel Plotěný ze společnosti ASIO, spol. s r.o. „Ještě stále, a to ani lidé z oboru, neví, co přesně si pod pojmem šedá voda představit. Z toho pak vyplývá i nedůvěra k recyklaci těchto vod a někdy i úplně nesmyslné požadavky na provoz zařízení na recyklaci a požadované parametry,“ vysvětluje.

Znovuvyužití šedých odpadních vod, zejména těch, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod., je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody a redukovat množství vypouštěných vod. Po úpravě je možné využít vodu jako provozní, tzv. bílou vodu, pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. „V rámci příspěvku přiblížím technologie, které dokážou zabezpečit požadavky na kvalitu z hlediska znovupoužití, i to, jak by se měla změnit legislativa, aby její požadavky vedly k co nejefektivnějším řešením z hlediska udržitelnosti. Tedy recyklaci, která by byla na jedné straně bezkonfliktní vůči životnímu prostředí a zdraví, a na druhé straně co nejméně zatěžující ty, kteří se o recyklaci, a tedy udržitelné chování, snaží nebo jsou ekonomickými okolnostmi či místními podmínkami k recyklaci donuceni,“ říká Karel Plotěný.

Inovace, soutěže, výstavy

Minulý ročník přilákal přes 9 tisíc návštěvníků z 26 zemí světa. Letos účastníky a návštěvníky čeká téměř 350 prezentujících firem na ploše přes 6 000 m2. „I v tomto jubilejním ročníku se mohou návštěvníci těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex s.r.o., která výstavu organizuje.

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2017 a také Nejlepší expozici. Soutěžit se bude i ve zručnosti montérů vodohospodářských společností, již tradičně bude probíhat také doprovodná soutěž učňů oboru Instalatér. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017 i výstavu charitativní organizace Člověk v tísni- projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma voda.

Výstava, jejíž součástí je i řada odborných přednášek, je přínosná pro starosty měst a obcí a zástupce komunální sféry, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá. Výstava se koná jednou za 2 roky s mezinárodní účastí.

MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Kdy: út 23.5. – čt 25.5. 2017
Pořadatel:         
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s. (SOVAK ČR)
Organizátor:      Exponex s.r.o.
Kde:                      PVA EXPO PRAHA, Letňany
Více na:               www.vystava-vod-ka.cz

PŘEDNÁŠKY NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ VODOVODY-KANALIZACE

23. 5. 2017 – ÚTERÝ

Odborný garant: Ministerstvo zemědělství

11:00     Sucho a klimatický vývoj v ČR, Prof. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Mendelova Universita, Czech Globe AV ČR
11:30     Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody, Ing. Jan Cihlář, VRV a. s.
12:00     Management hydrologických extrémů v ČR, RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, s. p.
12:30     Uplatňování regulace v oboru VaK, Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství, Sekce vodního hospodářství
13:00     Výskyt mikropolutantů ve vodních zdrojích ČR, RNDr. Marek Liška, Ph.D., Povodí Vltavy s. p.
13:30     Výhled přístupů k využívání kalů z ČOV, Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a. s.


 24. 5. 2017 – STŘEDA
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí

10:00     Návrh nového zákona o odpadech, Ing. Jaromír Manhart 
10:30     Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, Ing. Kristýna Husáková 
11:00     Možnosti dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekty nakládání s kaly,  Ing. Tomáš Kovařík
Programy OPŽP:
11:30     Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 a 1.2 - podpora projektů vodohospodářské infrastruktury, Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP
12:00     Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 A 1.2 - Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury, Mgr. Jakub Němec, SFŽP
12:30     Udržitelné hospodaření s vodami v obcích, Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVÚT, CzWA 
13:00     Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.3 a 1.4 - podpora projektů na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovými vodami, Ing. Jan Matějka, SFŽP 
13:30     Úprava a použití šedých vod, Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., CzWA 
14:00     Národní programy Životní prostředí - podpora projektů na hospodaření s vodou, Ing. Jakub Hrbek, Ing. Michal Slezák, SFŽP ČR

25. 5. 2017 – ČTVRTEK
Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu
10:00     Telemetrické systémy pro ČOV a skupiny čistíren, Ing. Roman Sládek, ProVenkov spol. s r.o., CzWA
10:15     Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod, Ing. Marek Holba, Ph.D.,  ASIO, spol. s r.o., CzWA
10:30     Možnosti terciárního srážení fosforečnanů, Ing. Martin Pečenka, Ph.D., VŠCHT, CzWA
10:45     Aplikace membránových separací v praxi, Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR, s.r.o., CzWA
11:00     Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod, Ing. Vladimír Kysela, MemBrain s.r.o., CzWA
11:15     Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011, RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s., CzWA
11:30     Turbidimetry řady TU5 a revoluční technologie detekce 360° x 90°, zástupce HachLange s.r.o., CzWA
11:45     Technologie pro zlepšení kvality komunikací - prodloužení životnosti poklopů a vpustí v komunikacích, Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, Aquion s.r.o., CzWA
12:00     Pohon pro sedimentační nádrže, Ing. Vladimír Spilka, Ekoprogres Hranice, a.s., CzWA 

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...