TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Veletrh AMPER je právem považován za jednu z nejdůležitějších akcí se zaměřením na průmyslovou automatizaci v regionu střední Evropy a proto se zde musí reprezentovat také nejlepší česká SCADA –...

TOP Produkt

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc: www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné...

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice

Budoucnost je nová energetika! Každý může mít „smart“ řešení, říká ředitel ČEZ ESCO

Technologický pokrok jde nezadržitelně vpřed a nabízí stále nové možnosti, jak zacházet s energií, která se už dávno nevyrábí jen v kolosálních tepelných či jaderných elektrárnách. Výraznými trendy tzv. „nové energetiky“ posledních let i budoucnosti jsou obnovitelné zdroje a s nimi spojená ekologická a decentralizovaná výroba. Avšak nejen o těchto tématech bude následující rozhovor s Kamilem Čermákem, generálním ředitelem společnosti ČEZ ESCO. 

Jaké faktory vlastně stály za orientací vaší společnosti na novou energetiku?
Jsme svědky postupné proměny energetiky, která směřuje k bezemisní výrobě a decentralizaci, což znamená přesouvání výroby elektřiny do místa její spotřeby. Tento proces je vyvolaný dvěma faktory. Prvním z nich je technologický pokrok, díky němuž zlevňují ceny obnovitelných zdrojů a také například baterií, které jsou součástí systémů pro ukládání energie. Tím druhým jsou politické cíle. 

Můžete být prosím konkrétnější?
Třeba Evropská unie si stanovila dosáhnout do roku 2030 přesně 27% podílu obnovitelných zdrojů na koncové spotřebě, což pro elektroenergetiku znamená až 47% podíl těchto zdrojů. Skupina ČEZ tyto trendy vnímá, takže na ně reagovala rozdělením svých aktivit na tradiční a takzvanou novou energetiku, v rámci které vyhledává zajímavé investiční příležitosti do inovativních technologií i obnovitelných zdrojů. I proto byla založena společnost ČEZ ESCO, která nabízí firmám i veřejné správě širokou škálu decentralizovaných energetických řešení na klíč. 

Jaké jsou v tomto světle vyhlídky světa „staré energetiky“?
Velké zdroje rozhodně nejsou překonány, jen je u nich kladen důraz na zvyšování efektivity a snižování nákladů. Modernizované uhelné elektrárny výrazně eliminovaly emise a dosahují vysoké účinnosti, takže jsou jakousi „přemosťující“ technologií.  Jaderná energetika zase naplňuje požadavky na bezemisní výrobu. 

Co je podle vás hlavním znakem nové energetiky?
Je to o využití inovativních řešení a obnovitelných zdrojů, o celkové propojenosti a úsporách. Pěkně představitelné je to na poslední dobou hodně zmiňovaném konceptu tzv. chytrého města, neboli „smart city“. Města rostou, takže aby se v nich lidem pohodlně bydlelo a současně nebylo zatěžováno životní prostředí, měla by fungovat chytře, a to jak z hlediska správy města, dopravy, tak i energetiky. Vždyť z celkové vyprodukované energie je 75 % spotřebováno ve městech, z toho 40 % v budovách, ve kterých trávíme většinu času. Pokud tedy vezmeme v úvahu třeba jen chytrý energetický management budov spočívající v kombinaci nových způsobů vytápění a výroby elektřiny, dosáhneme úspor na energiích v desítkách procent. Již nyní pozorujeme stále rostoucí zájem o solární panely na střechy, vzduchotechnické jednotky, tepelná čerpadla či chytrá zařízení na řízení a ukládání energií. 

Vnímáte tedy pod samotným pojmem „smart city“ především nové příležitosti, technologie nebo přístupy?

Všechno v jednom, je to o novém přístupu, který umožňuje technologický pokrok a který posléze vytváří příležitosti pro firmy, města, obce a instituce. Obecně vidím koncept „smart city“ jako formu otevřených dat, která budou k dispozici všem, včetně občanů, a povedou ke zlepšení kvality života ve městě i ke zvýšení efektivity jeho fungování. 

Jak to může v praxi vypadat?
Pokud se vrátím k energetice, tak tím myslím třeba městský energetický portál, kde občané ve srozumitelné formě uvidí online, jak konkrétní projekty šetří energii a tím i finanční prostředky města. Právě kvůli chytrým energetickým řešením je tu nakonec i naše společnost. Zákazníkům nabízíme nejen nákup energií a optimalizaci jejich spotřeby, ale hlavně širokou škálu energetických řešení na klíč. Spadá tam například instalace solárních panelů, kogeneračních jednotek, vzduchotechniky, renovace a správa osvětlení a tepelného hospodářství, kromě toho i financování nebo pomoc s žádostí o dotace. V oblasti energetického managementu, využití odpadního tepla z technologických procesů či snižování ztrát se v České republice nabízejí velké příležitosti. Například v typickém průmyslovém podniku lze náklady na osvětlení srazit o 30 až 40 %. Vyplatí se také kogenerace, neboli společná výroba elektřiny s výrobou tepla a případně i s chlazením a minimalizací ztrát při rozvodu tepla. Tady lze také uspořit 40 až 50 % energie. 

Můžete uvést konkrétní příklady toho, co se vám povedlo v rámci „nové energetiky“ realizovat?
O jasném trendu decentralizované energetiky svědčí to, že za pouhé dva roky fungování se zisky naší společnosti pohybují ve stovkách milionů korun. Realizací už máme tedy za sebou spoustu, jednou z těch nejnovějších je například získání zakázky na dodávku tepla pro Horní Slavkov. Kromě toho se ČEZ ESCO bude také osm let starat o správu a údržbu zařízení pro výrobu a distribuci tepla v Thomayerově nemocnici v Praze Krči. Mezi projekty energetických úspor se řadí nemocnice v Jihlavě, Chrudimi, Děčíně a řadě dalších měst. Komplexní ukázkou „smart regionu“, ve kterém se propojují jednotlivá chytrá energetická řešení, je pak Vrchlabí. Byla zde provedena rozsáhlá modernizace distribuční sítě na takzvanou „smart grid“, díky které se zkrátila doba odstávek při většině poruch. Ve městě se objevily dobíjecí stanice na elektromobily a také kogenerační jednotky, které bez větších emisí vyrábí elektřinu a teplo. Právě díky nim bylo možné otestovat takzvaný ostrovní provoz. 

Nové technologie jsou vždy o investicích, nepřinášejí však obcím, městům, a tedy i občanům, vyšší finanční zátěž?
Zmíněná opatření nemusejí být pro města vůbec nákladná. Existuje řada velice jednoduchých opatření, která je možné dělat velice levně, a to například prostřednictvím takzvaných projektů EPC, které nemají negativní vliv na „cash flow“ města a splácejí se přímo z úspor. Takto „zadarmo“ je možné dosáhnout úspor v nemocnicích, školách, divadlech, administrativních budovách či areálech, které jednotlivě přesáhnou deset milionů korun ročně. Dohromady už v Česku bylo tímto způsobem realizováno  více než 200 projektů, které už přinesly úspory energie za téměř 3 miliardy korun. Jedním z nejúspěšnějších se v tomto ohledu stala modernizace Národního divadla. Díky řadě technologických opatření se podařilo dosáhnout úspor přesahujících polovinu původních nákladů. V rámci modernizace byly na střechu provozní budovy a Nové scény instalovány speciální fotovoltaické panely. K vytápění či chlazení se využívá voda z Vltavy. Moderní technologie pak umožňují například využívat teplo, které při představení produkují diváci, a jeho pomocí ohřívat čerstvý vzduch. Chytrá čidla zase rozpoznají, kdy herci zkouší bez obecenstva a není proto třeba tolik větrat. Zásadní roli v úsporách hraje energetický management. 

Které investiční příležitosti jsou pro vaši společnost i celou Skupinu ČEZ nyní klíčové a které budete vyhledávat do budoucna?
Plánujeme samozřejmě neustále rozšiřovat portfolio našich produktů a služeb tak, aby každé město, obec či firma mohli být „smart“ podle svého střihu. Kromě České republiky působí naše společnost v této oblasti již také v Polsku a v průběhu letošního roku plánujeme rozšířit naše aktivity na Slovensku. Zajímavé inovativní příležitosti však Skupina ČEZ aktivně vyhledává i na německém trhu skrze investiční fond Inven Capital. Tam se povedlo kapitálově vstoupit již do tří společností, do firmy Tado, nabízející chytré řízení teploty v domácnosti, Sunfire, jež rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů, a také do společnosti Sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů na skladování energie pro domácnosti. Tyto baterie nabízíme od minulého roku i zákazníkům na českém trhu.

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...