TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Téma měsíce

Společnost Fatra pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny. Od listopadové prohlídky staveniště se mnohé změnilo a některé budovy, které byly zatím jen v projekčních plánech, již mají pevné základy...

TOP Produkt

Společnosti Rockwell Automation a McRae Integration společně vyvinuly řešení FactoryTalk Brew pro velké pivovary.

Video

Pátý ročník konference, která tradičně probíhá v Olomouci, se letos poprvé koná v Praze (společně s LABOREXPO 2017). Cílem akce je posílit konkurenceschopnost firem v potravinářském a farmaceutickém...

Katalog

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
tel. +420 251 551 470

B+R automatizace, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r.o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel. +420 541 4203 -11

Události

Technology Days 2019
2019-06-17 - 2019-06-20
Místo: Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice
Moderní technologie ve farmacii
2019-09-25
Místo: Brno

ABB Pohony přináší moderní servis frekvenčních měničů a motorů

Jak mít přesnou představu o aktuálním stavu používaného pohonu – ať již se jedná o frekvenční měnič, motor či generátor? Jak získávat data, která umožňují přesně diagnostikovat stávající stav, ba dokonce předvídat, kdy dojde k poruše? Jak co nejpřesněji naplánovat údržbu pohonu, a ušetřit tak náklady spojené s nucenou odstávkou stroje? A jaké řešení vybrat, aby bylo již nyní připraveno na plnou digitalizaci průmyslu a plošné využívání průmyslového internetu věcí?

Na tyto a mnohé další zásadní otázky moderní údržby nepřinese odpověď žádná křišťálová koule. Velmi efektivně je však již v současnosti řeší servisní programy jednotky ABB Pohony, jež své rozsáhlé portfolio servisních služeb postupně rozšiřuje a zařazuje do něj služby, které nejen pružně reagují na aktuální potřeby trhu, ale v mnohém předvídají i potřeby budoucí, zejména spojené s plnou digitalizací průmyslu a plošným využíváním průmyslového internetu věcí. Opírá se při tom o dlouholeté zkušenosti s diagnostikou i posuzováním provozního stavu pohonů, elektromotorů či měničů jak z portfolia ABB, tak i dalších značek.

Servisní programy nabízené společností ABB umožňují poskytovat vzdálenou podporu včetně okamžité reakce na výstražné či havarijní stavy, nebo zajistit kontinuální sledování stavu motorů a generátorů v reálném čase po celou dobu provozu. Nově pak také umožňují na dálku sledovat stav vybraného pohonu v závislosti na nastavených parametrech a kritériích sledování.

 

Novinka: Vzdálený dohled stavu zařízení

Správné rozhodnutí je možné přijmout jen tehdy, jsou-li k dispozici všechny potřebné údaje. Přesně to služba vzdáleného sledování stavu pohonů umožňuje, když v reálném čase poskytuje relevantní informace o stavu a funkci pohonu. Díky těmto informacím lze nejen předvídat možné poruchy, ale také provozní problémy či potřebu údržby, a zajistit tak mnohem delší dobu bezporuchového provozu.

Kritéria sledování jsou nastavena a upravena dle potřeb a požadavků zákazníků, kteří tak sledují pouze parametry, které je zajímají. K dispozici jsou údaje o dostupnosti (doplněné e-mailovým upozorněním zasílaným v případě omezené dostupnosti nebo výpadku), stavu, provozních parametrech či poruchách. Jednou za rok navíc zákazníci získají souhrnnou zprávu o stavu sledovaného pohonu či pohonů doplněnou o návrh doporučeného plánu údržby.


Vzdálená podpora

Služba Vzdálená podpora (Remote Support) je založena na nepřetržitém automatickém vzdáleném sběru provozních dat z důležitých pohonů v provozu zákazníka a následném přenosu sumarizovaných dat do centrální databáze provozované na serveru ABB. Kontrola a vyhodnocování dat slouží k okamžité kvalifikované reakci na výstražné nebo havarijní stavy pohonu.

Služba obsahuje jak sběr provozních dat a jejich nepřetržité ukládání na serveru ABB, tak i automatické odesílání výstrah a poruchových hlášení na e-mail zákazníka a okamžitou telefonickou podporu servisního technika ABB na základě odeslané výstrahy. Pokud není možné závadu opravit na dálku, je její součástí i výjezd servisního technika na základě záznamu o poruše se sadou náhradních dílů. Dostupnost této služby je v závislosti na smluvních podmínkách 24 hodin denně 7 dní v týdnu a je poskytována velmi rychle – od telefonátu po přihlášení do systému vzdálené podpory neuběhnou více než 2 hodiny.

Při poskytování vzdálené podpory ABB mj. využívá nástroj vzdáleného monitoringu NETA-21, jež umožňuje snadný přístup k měniči či pohonu přes internet nebo místní síť Ethernet. Tento nástroj je vybaven vestavěným webovým serverem a je kompatibilní s běžnými internetovými prohlížeči, takže zajišťuje snadný přístup k webovému uživatelskému rozhraní a snižuje potřebu fyzicky k měničům či pohonům docházet. Prostřednictvím webového rozhraní je možné např. sledovat data o pohonech, úroveň zatížení, pracovní dobu, spotřebu energie, data o vstupech a výstupech či teplotu ložisek motoru připojeného k pohonu.

Služba je svým charakterem ideální zejména pro důležité a kritické pohony v provozech, kde výpadky mohou způsobovat významné škody. Okamžité a přesné informace pomohou na minimum zkrátit čas servisního zásahu, nebo mu i předejít díky včasné reakci na výstražné automatické hlášení. Sběrné komunikační moduly lze snadno aplikovat jak u nových instalací, tak je lze doplnit i k starším pohonům od typové řady ACS800.

 

ABB MACHSense R

ABB MACHSense R představuje diagnostický systém umožňující velmi spolehlivé kontinuální sledování stavu motoru nebo generátoru v reálném čase po celou dobu jeho provozu. Systém využívá analýzu založenou na výpočetních modelech, jež zvyšuje spolehlivost zjišťování vad a umožňuje stanovit závažnost poruchy. Tím systém snižuje dobu neplánovaných odstávek, což vede k významné optimalizaci provozních nákladů.

Jeho základem je jednotka pro analýzu dat (Data Analysis Unit), která je instalovaná poblíž motoru nebo generátoru. Čidla umístěná na motoru nebo generátoru snímají primární údaje (čtyři kanály pro vibrace a pět kanálů pro teplotu na klíčových částech stroje, zejména na ložiscích) a posílají je do jednotky ke zpracování. Na přání je možné instalovat osm vstupů pro data o systému (čtyři pro napětí a čtyři pro proud).

Systém je založen na sledování základních parametrů stavu (KCP) a hraničních hodnot, stanovených na základě úvodní analýzy motoru/generátoru při běžném zatížení. Údaje o KCP se odesílají na server ABB buď s použitím mobilní sítě (GPRS nebo 3G), případně internetu (pro zvýšení citlivosti se využívá vícekanálový provoz a rychlý sběr dat). Server hodnoty KCP sleduje a v případě, že některý provozní parametr překročí stanovenou hraniční hodnotu, upozorní zákazníka SMS (textovou zprávou) nebo e-mailem.

Současně s tím jednotka nainstalovaná u motoru či generátoru exportuje na server relevantní údaje, jež jsou k dispozici jak místnímu servisnímu středisku ABB, tak i globální technické podpoře. Tyto subjekty zaslaná data vyhodnotí a zpracují z nich podrobnou zprávu pro zákazníka s doporučeními ohledně nápravných opatření a preventivní údržby.

Zařízení ABB MACHSense R je doporučeno zejména pro motory a generátory, které mají zásadní roli pro fungování závodu, např. motor pece v cementárně nebo hlavní motor větrání v elektrárně. Je také ideálním řešením pro motory a generátory, k nimž je složitý přístup, např. na vrtných plošinách, v dolech nebo ve větrných elektrárnách.

www.abb.cz 

Výkon pro bezpečnost - samos® PRO COMPACT

Výkonné kontroléry nové generace samos®PRO COMPACT jsou dalším členem portfolia bezpečnostních produktů společnosti Wieland Electric. Se svojí šířkou pouhých 45 mm se tyto kontroléry hodí k...