TMI Facebook TMI Twitter TMI Linkedin TMI Google TMI RSS

Kalendář akcí :: Podrobnosti

ARaP 2018


Kategorie: Semináře/Konference
Organizace: Fakulta strojní ČVUT v Praze
Datum začátku: 2018-11-13
Datum ukončení: 2018-11-13
Místo: Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6
Strona www: http://www.arap.cz/v1/index.php


Konferenční jednání je rozvrženo do dvou dnů. Na první den, úterý 13. 11. 2018 je na dopoledne naplánován hlavní blok přednášek přehledového a koncepčního charakteru, na které naváže odpolední blok sestavený z přihlášených referátů prezentující především možnosti efektivního využití perspektivních prostředků a nástrojů pokročilé automatizace v různých úrovních procesního řízení. Odpolední program zakončí exkurze do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky následovaná koncertem a rautem tamtéž.

Druhý konferenční den, ve středu 14. 11. 2018, počítáme se zařazením vystoupení prezentujících spíše vývoj názorů a technických koncepcí v oboru automatizace, tutoriálů a přednášek všeobecně informativního charakteru apod. V průběhu konference a na jejím závěru v pozdních odpoledních hodinách bude probíhat organizovaná i neformální diskuse.

Ústřední téma konference je „POKROČILÁ AUTOMATIZACE – cesta ke zvyšování produktivity" s podtématy:

  • moderní snímače a akční členy
  • řídicí systémy s pokročilými funkcemi: DCS, PLC, SCADA
  • komunikační sběrnice a sítě ve výrobním podniku
  • sběr, přenos, zpracování a využití „velkých dat" získaných z technologických zařízení

Do 12. října máte ještě možnost zaslat úplný text článku do tištěného sborníku. Po tomto termínu je až do 2. listopadu možná přihláška k pasivní účasti, kterou je možné spojit s různými formami firemního zviditelnění.

Podrobné informace s možností registrace naleznete na konferenčních stránkách << zpět